dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 130 Informačné systémy

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 130 Informačné systémy

Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 130

Informačné systémy

(1) Úrad je prevádzkovateľom informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe. Informačné systémy sú časťami štátneho informačného systému.

(2) V rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľajú na vykonávaní informačných činností podľa štandardov a na základe schválených projektov aj krajské stavebné úrady a obce.

(3) Obsah informačných systémov podľa odseku 1 je založený na jednotnom spôsobe územnej identifikácie a štruktúry údajov a informácií získaných a spracovaných podľa jednotnej metodiky a vedie sa na jednotných registračných listoch.

(4) Informačný systém o územnom plánovaní obsahuje

a) územnoplánovacie podklady a ďalšie údaje a informácie o stave územia, najmä o priestorovom usporiadaní a funkčnom