dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 121 Vojenské a iné stavebné úrady

12.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 121 Vojenské a iné stavebné úrady

Ing. Vasil Ivanov PhD., JUDr. Marek Šmid

§ 121

Vojenské a iné stavebné úrady

(1) Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastnenia, vykonávajú podľa tohto zákona na území vojenských obvodov orgány ministerstva obrany.

(2) Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, vykonávajú podľa tohto zákona

a) Ministerstvo obrany pri stavbách pre obranu štátu mimo územia vojenských obvodov,

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri stavbách pre bezpečnosť štátu (ďalej len ministerstvo vnútra,

c) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pri stavbách Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

d) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri stavbách uránového priemyslu.

e) Úrad jadrového