dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 120 Špeciálne stavebné úrady

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 120 Špeciálne stavebné úrady

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 120

Špeciálne stavebné úrady

(1) Pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu (10ma) a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len "špeciálne stavebné úrady").

(2) Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona,