dnes je 16.4.2024

Input:

Jednotlivé případy soudních rozhodnutí XII.

16.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.16.13 Jednotlivé případy soudních rozhodnutí XII.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Územní řízení: Dělení nebo scelování pozemků

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 2 As 107/2010

Výrok:

Dělení nebo scelování pozemků

Žadatelem v řízení o dělení nebo scelování pozemků dle § 82 odst. 2 stavebního zákona je vlastník pozemku, který má být rozdělen nebo scelen. Vlastníkům sousedních pozemků přiznává § 85 odst. 2 písm. b) tohoto zákona postavení účastníků řízení.

Skutkový stav:

Kdo je žadatelem

Rozhodnutím Magistrátu města B. bylo zrušeno usnesení úřadu městské části B.-střed o zastavení řízení ve věci dělení pozemků p. č. 538 a 655/1 v k. ú. S.B., město B., jejichž vlastníkem je Česká republika (dale jen „ČR”), a zároveň bylo vysloveno, že se předmětné řízení zastavuje. Prvostupňový správní orgán řízení zastavil s poukazem na § 66