dnes je 22.5.2024

Input:

Fotovoltické inštalácie I.

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:24:46

Kapitoly videa

Prvá časť cyklu Fotovoltické inštalácie prináša základné informácie pre zorientovanie sa v problematike fotovoltických systémov. V úvode sú vysvetlené základné princípy a terminológia. Na konkrétnych príkladoch sú ukázané potenciály a riziká rôznych spôsobov umiestnenia, zapojenia a prevádzky fotovoltických elektrární. V závere je načrtnutá problematika návrhu a výpočtu fotovoltickej elektrárne a potenciál prevádzky s batériovým úložiskom.

Lektor

Ing. Peter Janiga PhD.

Ing. Peter Janiga PhD.

Je výskumným pracovníkom na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje riešeniu skratových pomerov v elektrizačnej sústave a kvalite elektrickej energie.
Bol spoluriešiteľom viacerých výskumných projektov zameraných na rušenie v elektrizačnej sústave, kvalitu elektrickej energie a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie.
Je spoluautorom knihy Power Quality, v ktorej sa zameriava na kvalitu elektrickej energie v sieťach verejného osvetlenia.