dnes je 14.6.2024

Input:

Závaznost českých technických norem

27.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.32 Závaznost českých technických norem

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Obecná úprava technických norem je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Podle ustanovení § 4 odst. 1 tohoto zákona je česká technická norma dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad”) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Dále je v předmětném ustanovení řečeno, že česká technická norma není obecně závazná.

Jak judikovaly v minulosti i Nejvyšší správní a Ústavní soud, technické normy se stanou závaznými, pokud tak svým odkazem stanoví právní předpis. Na úseku stavebního práva je využití ČSN charakteristické tím, že v mnohých případech je závaznost konkrétních norem stanovena právě