dnes je 27.1.2020
Input:

Dobíjecí stanice elektromobilů - metodika MMR

12.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.36 Dobíjecí stanice elektromobilů – metodika MMR

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dne 15. 7. 2019 zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách metodiku ke kvalifikaci a povolování dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

V úvodu se metodika věnuje kategorizaci jednotlivých druhů dobíjecích stanic. V rámci pojmosloví vychází metodika zejména ze zákona o pohonných hmotách, který obsahuje definice pojmů jako je běžná nebo vysoce výkonná dobíjecí stanice a dobíjecí bod, a ze stavebního zákona, který definuje pojmy stavba, zařízení a výrobek určený k plnění funkce stavby.

Co se týče samotného povolování, je třeba rozlišit, zda se jedná o dobíjecí stanici, která je součástí stavby, výrobek určený k plnění funkce stavby (jeden stojan), anebo je dobíjecí box umístěný na fasádě budovy.

Pokud se jedná o stavbu, ve většině případů tedy zastřešenou soustavu s více stojany, ta bude dle svých parametrů vyžadovat vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Stavební povolení, příp. ohlášení, se bude pro takovouto stavbu vydávat, pokud ta nenaplní podmínky ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

Výrobky plnící funkci stavby, za které budou považovány nejčastěji samostatné stojany, budou vyžadovat rovněž vydání územního rozhodnutí nebo souhlasu, stavební povolení se však pro jejich realizaci dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 16 stavebního zákona vydávat nebude.

Box umístěný na fasádě budovy režimu posuzování dle stavebního zákona vůbec nepodléhá.