dnes je 5.3.2024

Input:

Postavení státu v majetkoprávních vztazích a subjektů hospodařících s majetkem státu

20.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1 Postavení státu v majetkoprávních vztazích a subjektů hospodařících s majetkem státu

JUDr. Irena Novotná

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

STÁT JAKO PRÁVNICKÁ OSOBA

Stát jakožto právnická osoba je subjektem, který je způsobilý mít práva a povinnosti. V této souvislosti je i způsobilý svým jménem jednat v právních vztazích, a to včetně a současně i především v majetkoprávních vztazích.

Právní úprava

V českém právním řádu je tato skutečnost vyjádřena ve dvou právních kodexech. V občanském zákoníku a obchodním zákoníku.

Úprava v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. (dále ObčZ)

Ustanovení § 21 ObčZ stanoví, že pokud je subjektem občanskoprávních vztahů stát, je právnickou osobou.

Úprava v zákoně o majetku státu č. 219/2000 Sb. (dále ZMS)

Ustanovení § 6 ZMS stanoví, že pokud stát vystupuje jako očastník právních vztahů (tedy nikoliv pouze v