dnes je 16.4.2024

Input:

Aspekty kontrolní prohlídky stavby

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.13 Aspekty kontrolní prohlídky stavby

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Základním nástrojem stavebního dozoru je kontrolní prohlídka stavby. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. upravuje kontrolní prohlídku, způsob jejího provádění a rozhodnutí při ní vydaná v § 133 a 134. Základním předpokladem pro konání kontrolní prohlídky je existence veřejného zájmu ve smyslu výčtu v § 132 odst. 3 stavebního zákona a dodržení zákonem stanoveného způsobu jejího konání i oznámení.

S přijetím poslední velké novely kontrolního řádu vyvstala otázka, zda se při provádění kontrol podle stavebního zákona má řídit stavební úřad i tímto předpisem. Vzhledem k tomu, že stavební zákon uvedenou novelou novelizován nebyl, zní odpověď s odkazem na § 133 odst. 6 záporně, tzn. že při provádění kontrolních prohlídek postupuje stavební úřad výhradně podle ustanovení stavebního zákona a v obecné