dnes je 28.3.2023

Input:

Vzory smluv

9.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1 Vzory smluv

JUDr. Irena Novotná

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

VZOR č. 1 PRACOVNÍ SMLOUVA


Stáhnout vzor

PRACOVNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu se zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Společnost: Mrkvička s. r. o.
se sídlem: Malešice, Jana Uhra 500, PSČ 700 00
IČ: 21261121
zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 81230
jednající Ing. Janem Bezokým, jednatelem společnosti

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

pan Jan Hrabálek
nar.: 2. 2. 1961
bydliště: Brno, Anenská (1098/12)

(dále jen „zaměstnanec“)

t a k t o:

  1. Strany této smlouvy se dohodly na sjednání pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem za níže uvedených podmínek.

  2. Zaměstnanec nastupuje do zaměstnání dnem … 1. 7. 2007… a bude vykonávat práci natěrače.

  3. Místem výkonu práce je Brno.

  4. Pracovní poměr se sjednává na dobu …. neurčitou ….

  5. Zkušební doba se sjednává na …. tři