dnes je 16.4.2024

Input:

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

12.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.12 Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, upravuje stavební dozor v Hlavě II, části čtvrté, nazvané „Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu”.

Na rozdíl od předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v němž byla úprava státního stavebního dohledu založena na spíše nahodilé kontrolní činnosti orgánů státního stavebního dohledu (fyzických osob), nový stavební zákon ukládá stavebním úřadům vykonávat soustavný dozor „nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení“. Tímto dozorem se rozumí především kontrola plnění povinností stavebníků při přípravě a