dnes je 19.7.2024

Input:

Energie vodní

5.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.9.3 Energie vodní

Původ energie vody spočívá ve slunečním záření, které vodní masy absorbují. Sluneční záření (resp. tok fotonů) rozkmitá molekuly vody, a tím vodu ohřívá. Část energie se ve formě tepla akumuluje do vody. Ohřátá voda oceánů se odpaří a ve formě oblaků se dostává nad pevninu, kde následně spadne jako déšť nebo sníh. Tento jev se nazývá koloběh vody. Energie vodních toků na Zemi se odhaduje na cca 9 TW. Je samozřejmé, že jí nelze využít na 100 %, ale význam využívání energie vody je velký, i když v geografických podmínkách naší země nemůže dosáhnout velkého objemu. Zatím pomineme možnost přímého využití tepla vody oceánů a osvěžíme si poznatky o využití gravitační energie vody.

Gravitační energie vody je úspěšně využívána už tisíce let k pohonu vodních kol. Jejich účinnost je poměrně vysoká. Vodní kola se využívala k přímému (mechanickému) pohonu (např. mlýnů, pil aj.). Problémem bylo, že každá z činností musela být