dnes je 14.6.2024

Input:

3D tisk staveb 04: Uspořádání 3D tiskáren

5.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.9.3 3D tisk staveb 04: Uspořádání 3D tiskáren

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Od vyrobení první komerční 3D tiskárny vznikl nespočet různorodých konstrukcí, které se od sebe více či méně odlišují. V současné době je k dispozici celá řada volně šiřitelných konstrukcí na různých internetových fórech či v komunitách. Všechny FDM (Fuse Deposition Modeling) 3D tiskárny se však dělí do čtyř základních skupin podle toho, jakým se řídí souřadnicovým systémem. Rozlišujeme zde tiskárny kartézského typu, dále typu delta, polar a scara.

Tiskárna Kartézského typu

V současné době je to nejrozšířenější forma 3D tiskáren, především u domácností a menších podniků. Pojmenovány jsou podle kartézské soustavy souřadnic. Základem je pohyb ve všech třech navzájem kolmých osách – X, Y (plošně) a Z (výškově). Nejčastěji se k tomu účelu používá kombinace hlazených tyčí a řemenů, dražší