dnes je 19.7.2024

Input:

Rozdělení podle druhu

5.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.9.1 Rozdělení podle druhu

Energie obsažená v přírodě je obnovitelná nebo uložená ve fosilních palivech (energie obsažená v uhlí, v ropě a v zemním plynu). Důvodů, proč hledat alternativní obnovitelné zdroje energie (uložená ve slunečním záření a také v rostlinách), je celá řada. Kromě nárůstu cen fosilních paliv, kterých se v současné době využívá v systémech CZT z více než 80 %, je to negativní vliv na životní prostředí spočívající v produkci zplodin, které obsahují tzv. skleníkové plyny. Nezanedbatelným důvodem je také snižování zásob fosilních paliv, popřípadě vysoké náklady na jejich těžbu. Podíl zemního plynu na primárních zdrojích představuje cca 18 % spotřeby v ČR.

K základním alternativním (obnovitelným) zdrojům energie patří:

  • sluneční energie,

  • energie vodní,

  • energie větrná,

  • biomasa (biopalivo, bioplyn),

  • druhotné teplo (odpadní).

Sluneční energie

Sluneční energii lze využít jak k přímému ohřevu topného média nebo k