dnes je 8.6.2023

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 54 Oprávnenia stavebného inspektoraGarancia

16.3.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 56 Kontrolná prehliadka stavbyGarancia

16.3.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 11 Nepovolené stavebné práceGarancia

16.3.2023, JUDr. Klaudia Popélyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Konanie o zázname podľa navrhovanej novely katastrálneho zákonaArchív

9.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie o poznámke podľa navrhovanej novely katastrálneho zákonaArchív

2.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela katastrálneho zákonaArchív

26.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie o návrhu na vklad podľa pripravovanej novely katastrálneho zákonaArchív

12.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktualizácia judikatúra: Absorpčná zásadaArchív

11.7.2022, JUDr. Marek Šmíd LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktualizácia judikatúra: Zmena užívania stavbyArchív

8.7.2022, JUDr. Marek Šmíd LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Koncepcia všeobecných zásad výstavbyArchív

23.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Legálna definícia pojmu stavbaArchív

13.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Schválenie nových stavebných kódexovArchív

13.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Iný identifikátor cudzinca" v zmysle katastrálneho zákonaArchív

10.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Iná oprávnená osoba podľa katastrálneho zákonaArchív

5.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zverejnenie vektorových katastrálnych máp ako „OPEN DATA"Archív

3.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Voľná úvaha správneho orgánu pri hodnotení správneho trestaniaArchív

19.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o zeměměřictvíArchív

15.3.2022, Český úřad zeměměřický a katastrální, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Z judikatúry: Premlčanie v synalagmatických záväzkochArchív

9.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Skúmanie prípustnosti správnej žalobyArchív

2.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Dôvody na zrušenie verejného letiskaArchív

23.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Preukazovanie verejného záujmu v konaní o dodatočnom povolení stavbyArchív

8.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Prevod nehnuteľností, na ktoré bol uplatnený reštitučný nárokArchív

11.10.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Povolenie vkladu do katastra nehnuteľnostíArchív

6.10.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

K doručeniu zásielky vhodením oznámenia o jej uložení na pošte do poštovej schránkyArchív

13.7.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona o výstavbe bol predložený do medzirezortného pripomienkového konaniaArchív

11.5.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolenie k stavbe vŕtanej studne v roku 2021Archív

16.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženia platnosti územného povolenia v roku 2021Archív

14.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie lehoty na dokončenie stavby v roku 2021Archív

12.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predčasné užívanie stavby v roku 2021Archív

9.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela stavebného zákona - nové opatrenia na zníženie vizuálneho smoguArchív

8.4.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer