Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Minister Roman Brecely ocenil najlepšie riešenia pre bytovú výstavbu na Slovensku
27.6.2016, zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely ocenil v rámci súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie najlepšie cenovo dostupné riešenia výstavby bytových domov. Do súťaže sa v tomto ročníku zapojilo celkovo 22 stavieb. Mimoriadna cena bola udelená obci Malá Domaša za zveľaďovanie obecného majetku a vhodné využitie kontajnerového bývania.
Dokumenty

Stavebníctvo v roku 2016 vzrastie o 4,7 percenta
9.6.2016, zdroj: CEEC Research
Výkon stavebného sektora tento rok vzrastie v priemere o 4,7 percenta. Odlišne situáciu vidia iba veľké stavebné firmy, ktoré naopak očakávajú prepad výkonu o 1,7 percenta. Dôjsť by tento rok malo aj k rastu tržieb, a to o 5,3 percenta. Kapacity stavebných firiem sú v priemere vyťažené na 85 percent, pričom majú zazmluvnené zákazky na takmer 7,5 mesiacov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.
Dokumenty

Na projektové firmy čaká tento rok (2016) viac zákaziek, naprieč segmentami však panujú veľké rozdiely
8.6.2016, zdroj: CEEC Research
Počet projektových zákaziek sa zvýši aj v tomto roku, panujú tu však veľké rozdiely v závislosti od zamerania firiem. Spolu s rastom výkonu porastú aj tržby. Toho chcú firmy dosiahnuť predovšetkým väčším objemom zákaziek. Aktuálne sú pritom projektové spoločnosti v priemere vyťažené na 89 percent. V prekonanie svojej konkurencie verí viac než polovica riaditeľov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.
Dokumenty

Ďalšie
Zmluvné zabezpečenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) podľa Obchodného zákonníka
20.6.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti sú účinné ustanovenia § 30 vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z., ktorá ustanovuje povinnosti autorizovaného geodeta stavebníka, autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby a autorizovaného geodeta zhotoviteľa projektu stavby a spôsob usporiadania ich spolupráce.
Dokumenty

Zmluvné zabezpečenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta projektanta podľa Obchodného zákonníka
13.6.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti sú účinné ustanovenia § 30 vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z., ktorá ustanovuje povinnosti autorizovaného geodeta stavebníka, autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby a autorizovaného geodeta zhotoviteľa projektu stavby a spôsob usporiadania ich spolupráce.
Dokumenty

Ďalšie
Možno považovať prístrešok pre fajčiarov za daňovo uznateľný náklad?
8.6.2016, Ing. Peter Horniaček, zdroj: Verlag Dashöfer
Vymedzili sme priestor vo firme pre fajčiarov a zakúpili sme prístrešok, ktorý sme postavili v areáli našej firmy. Prosím Vás, je obstaranie prístrešku pre fajčiarov daňovo uznaným nákladom?
Dokumenty

Prenos daňovej povinnosti pri prefakturácii elektroinštalačných prác
11.5.2016, Ing. Jana Mitrengová, zdroj: Verlag Dashöfer
Firma A nám fakturuje elektroinštalačné práce na stavbe s prenesením daňovej povinnosti - patriace do sekcie F.
Dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

14.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Vasil Ivanov
Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb. Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom? Prihláška tu!

Výklad stavebního zákona (liniové stavby)

3.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

1.8.2016, Žilina
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel... Prihláška tu!

BOZP v doprave a výrobe

22.7.2016, Bratislava
Lektorka: Ľubica Kuševová
Najviac pracovných úrazov sa deje v oblasti dopravy a výroby. Pripravili sme preto školenie, na ktorom lektorka venuje pozornosť práve týmto segmentom. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe potrebnej dokumentácie budú riešené konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

 

Partneri
www.zsps.sk www.pss.sk