dnes je 7.12.2019
Najnovšie

ÚvodGarancia

3.12.2019, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, decembrové vydanie on-line časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti prináša opäť aktuálne odborné príspevky, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní. Máme tu posledný mesiac v roku a my by sme Vám radi v mene celej ...

ČlánkyGarancia

3.12.2019, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019Garancia

3.12.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právny základ ročného zúčtovania upravuje zákon č.  580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom podrobnosti o ročnom zúčtovaní upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.  116/2014 Z. z.  o podrobnostiach ...

Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa  1. januára 2020  vstúpi do účinnosti zákon NR SR č.  320/2019 Z. z. , ktorým sa mení zákon č.  82/2005 Z. z.  o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ...

Minimálna mzda od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č.  324/2019 Z. z.  ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na: - 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, - 3,333 € za každú hodinu odpracovanú ...

Výpočet zisku pre spracovanie rozpočtu firmyGarancia

3.12.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri hodnotení efektívnosti prevádzkového cyklu firmy sa všeobecne analyzuje úroveň a vývoj základných parametrov rentability ( ROA - rentabilita aktív, ROS - rentabilita tržieb a ROE - rentabilita vlastného kapitálu ). V čitateli týchto ...

Výkon daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov v praxiGarancia

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecne k výkonu daňovej exekúcie vykonávanej správcom dane Daňová exekúcia -  je nútený výkon, ktorým správca dane vymáha zaplatenie daňového nedoplatku alebo zníženie daňového nedoplatku, zaplatenie iných peňažných plnení uložených ...

Nazeranie do spisov daňového subjektu u správcu daneGarancia

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚVOD do problematiky nazerania do spisov Problematika týkajúca sa spôsobu a postupu nazerania do spisu daňového subjektu je upravená v prvej časti - Základné a všeobecné ustanovenia a v  tretej hlave - Úkony zabezpečujúce priebeh a účely ...

ÚvodníkGarancia

29.11.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, viete, na aké riziká si treba dať pozor pri tvorbe vhodného pracovného prostredia? V pracovnom prostredí (resp. v pracovnom procese) na pracovníka pôsobia rôzne faktory, napr. fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyArchív

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi .. ...

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povoleniaGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záväzné podmienky týkajúce sa uskutočnenia a užívania stavby určuje stavebný úrad v stavebnom povolení. Sú teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ich dodržanie zo strany stavebníka je oprávnený skontrolovať. Akýsi zoznam záväzných podmienok ...

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieGarancia

24.10.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

28.1.2020, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA