dnes je 26.2.2021

Najnovšie

ZMOS: Navrhovaná novela stavebného zákona vyzerá tak, akoby ju písali developeri a finančné skupiny

25.2.2021, Zdroj: SITA

... Navrhovaná novela stavebného zákona vyzerá tak, akoby ju písali developeri a finančné skupiny. Na dnešnej tlačovej konferencii to po zasadnutí predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) uviedol predseda združenia Branislav Tréger a starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren ...

Pre pandémiu až 62 percent ľudí nedokončí svoj dom či rekonštrukciu bytu v plánovanom termíneGarancia

23.2.2021, Zdroj: SITA

... Napriek kríze spôsobenej šírením vírusu COVID-19 väčšina Slovákov nepozastavila stavbu rodinného domu. Až 62 percent ľudí však nedokončí svoj dom či rekonštrukciu bytu v plánovanom termíne. Napriek kríze spôsobenej šírením vírusu COVID-19 väčšina Slovákov nepozastavila stavbu rodinného domu. Až 62 ...

Podpora z projektu Zelená domácnostiam II je otvorená pre všetky zariadeniaGarancia

22.2.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Zásobníky projektu Zelená domácnostiam II sú otvorené a domácnosti môžu naďalej podávať žiadosti o poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zásobníky projektu Zelená domácnostiam II sú otvorené a domácnosti môžu naďalej podávať žiadosti o poukážky na inštaláciu ...

Návrh stavebného zákona by mal podľa Inštitútu urbánneho rozvoja priniesť pozitívne zmenyGarancia

19.2.2021, Zdroj: SITA

... Návrh stavebného zákona z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého by mal priniesť pozitívne zmeny. Myslí si to Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR). Návrh stavebného zákona z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého by mal priniesť pozitívne ...

BOZP značenia v súlade s nariadením vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označeniaGarancia

17.2.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Michal Pecek V súlade s nariadením vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia je zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné značenie na pracovisku. Môžeme sa stretnúť s týmito kategóriami označení. Značky zodpovedajú grafickým prevedením ...

Schválená novela zákona o inšpekcii práce a zákona o BOZP od 1. apríla 2021Garancia

17.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Sabová Danková Národná rada SR na svojom zasadnutí dňa 4. februára 2021 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

Usmernenia európskej agentúry pre BOZP pre návrat zamestnancov na pracoviskoGarancia

17.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Sabová Danková Vo svete práce, ktorý je vážne poznačený súčasnou pandémiou, musia zamestnávatelia a zamestnanci zavádzať nové postupy a prax, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19 na pracovisku. Hoci očkovanie časom povedie k uvoľneniu opatrení, nie je jasné, v akom rozsahu alebo kedy ...

BOZP pri telepráci - Praktický sprievodca a tipy EÚ-OSHAGarancia

17.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Sabová Danková V súvislosti s aktuálnym zákazom vychádzania na zabránenie pandémii ochorenia COVID-19 musia milióny Európanov pracovať z domu na plný úväzok, aby sa nenakazili koronavírusom. Ide o novú skutočnosť, ktorá sa môže vypomstiť na zdraví. Dlhé sedenie za počítačom, málo pohybu, ...

Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné opatrenia - odporúča agentúra EÚ - OSHAGarancia

17.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Sabová Danková Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov v dôsledku nutnosti zavedenia nových postupov vo veľmi krátkom čase alebo pozastavenia práce a podnikateľských činností. V tejto súvislosti Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EÚ - OSHA ponúka praktické ...

Počet minuloročných oznámených stavebných zákaziek bol oproti roku 2019 nižší až o 33 percentGarancia

11.2.2021, Zdroj: SITA

... V minulom roku boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote len za takmer dve miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o medziročný pokles na úrovni 33,3 percenta. V minulom roku boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote len za takmer dve miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021Archív

22.12.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

11.3.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

15.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA