dnes je 7.8.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmluva o výkone autorského dozoru

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4 Zmluva o výkone autorského dozoru

JUDr. Martina Kostková

Stiahnuť vzor


Zmluva o výkone autorského dozoru

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení – Obchodný zákonník

medzi:

Ján Novák, rod. Novák

nar. 1.11.1986

trvale bytom: Nová 4, 800 00 Nováky

(ďalej iba ako „objednávateľ”)

a

Ing. Arch. Dušan Starý

IČO: 123 45 678

so sídlom: Stará 123, 800 00 Nováky

(ďalej iba ako

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Stavebný portál.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Tento dokument nie je zatriedený.