// Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022 | Stavebný portál
dnes je 22.1.2022

Input:

Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022

23.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.2 Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022

JUDr. Martina Kostková

Počnúc 1. januárom 2022 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorú 20. 10. 2021 schválila vláda. Touto novelou sa podstatne mení doterajší spôsob výpočtu zrážok zo mzdy, a to v prospech povinných v exekučnom konaní.

Prvou podstatnou zmenou, od ktorej sa celkový výpočet zrážky zo mzdy odvíja, je zvýšenie tzv. nepostihnuteľnej sumy – sumy, ktorá za každých okolností povinnému pri neprednostných pohľadávkach ostáva. Kým v súčasnosti je táto nepostihnuteľná suma rovná sume životného minima (a teda sume 218,06 €), od 1. januára 2022 pôjde o čiastku, ktorá sa rovná 140 % sumy životného minima, teda povinnému ako nepostihnuteľná čiastka ostane suma 305,28 €. Pri určovaní výšky zrážky sa povinnému zároveň ponecháva 25 % sumy životného minima na každú