// Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020 | Stavebný portál
dnes je 2.12.2021

Input:

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.1.2 Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 390/2019 Z. z.“), došlo s účinnosťou od 1. 10. 2020 k legislatívnej úprave podmienok pre zrušenie, neplatnosť a zánik obchodných spoločností.

V nadväznosti na zmeny zrealizované v Obchodnom zákonníku sa v článku XIV zákona č. 390/2019 Z. z. menia a dopĺňajú aj súvisiace ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) upravujúce trvanie zdaňovacieho obdobia u daňovníkov pri ich zrušení a zániku.

Podľa článku XX zákona č. 390/2019 Z. z. nadobúda článok I tohto zákona týkajúci sa