Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmena projektu dopravného riešenia

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2 Zmena projektu dopravného riešenia

JUDr. Martina Jenčová

Aktuálne, mnohé obce, na to aby mohli vydať stavebné povolenie, vyžadujú od stavebníka aj predloženie projektu dopravného riešenia. Tento projekt vypracováva oprávnená osoba – architekt alebo projektant, ktorý nám vypracováva celý projekt. Projekt dopravného riešenia sa vypracováva separátne, nakoľko nie vždy je povinnou prílohou k žiadosti. Projekt vychádza z územného plánu obce, resp. zóny.

Ak teda ten stanovuje koeficient zelene a povinný počet parkovacích miest, je potrebné tieto skutočnosti v projekte zohľadniť. Projekt obsahuje aj presné vymedzenie, na ktorej strane bude vjazd na pozemok, ako aj, aká bude jeho šírka. Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Vždy sa prihliada na účel stavby, ak si to jej charakter vyžaduje, musí mať zabezpečený prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní.

Projekt dopravného riešenia schvaľuje príslušný stavebný úrad, po zaplatení obcou stanoveného správneho poplatku. Stavebník však často, až po dokončení stavby samotnej začne riešiť jej okolie („dvor”). Často až vtedy

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: