dnes je 7.7.2020

Input:

Zjednodušenie podmienok na oslobodenie nepeňažných plnení na vzdelávanie zamestnancov od 1. 1. 2020

20.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.7 Zjednodušenie podmienok na oslobodenie nepeňažných plnení na vzdelávanie zamestnancov od 1. 1. 2020

Ing. Peter Horniaček

Ďalšou zo zmien, ktorá by mohla byť pozitívne vnímaná zamestnancami aj zamestnávateľmi, je zjednodušenie posudzovania výdavkov zamestnávateľa na vzdelávanie zamestnancov.

Spresňujú a rozširujú sa oslobodenia „benefitov“ poskytnutých zamestnávateľom, a to formou ním zabezpečeného vzdelávania, ktoré je zadefinované napríklad v ustanoveniach Zákonníka práce, zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, a aj v zákone o štátnej službe, pričom ide tak o prehlbovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu ako aj zvyšovanie kvalifikácie.

Od dane z príjmov je však oslobodený výlučne nepeňažný príjem zamestnanca od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia a poskytovania vzdelávania vtedy, ak sú tieto vzdelávacie aktivity predpokladom pre vykonávanie podnikateľskej činnosti zamestnávateľa. Ak ide o aktivity v rámci celoživotného vzdelávania hradené zamestnávateľom, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, nepôjde o príjem oslobodený od dane zo závislej činnosti na strane zamestnanca a na strane zamestnávateľa nepôjde o daňovo uznaný výdavok. V nadväznosti na ustanovenia ZP a iné osobitné predpisy bude oslobodené od dane z príjmov vzdelávanie zabezpečované zamestnávateľom, ktorým sa rozumie aj zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca formou absolvovania (dodatočného)