dnes je 18.4.2024

Input:

Zákaz fajčenia na pracovisku

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.4 Zákaz fajčenia na pracovisku

Ing. Lukáš Židík

Veľmi častá a diskutovaná téma aj v súvislosti s pracovnými povinnosťami a právami je fajčenie na pracovisku alebo fajčenie v práci.

Zákon 124/2006 Z. z. ukladá povinnosť zamestnávateľom vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.

Zamestnávateľ spracuje a vydá smernicu, ktorá upravuje zákaz fajčenia na pracoviskách, určí v nej všetky priestory a prevádzky, v ktorých je zakázané fajčiť, ale tak isto uvedie aj zoznam miest, kde je fajčenie povolené.

Zákaz fajčenia musí byť označený výstražnými značkami s textom: „ Zákaz fajčiť” podľa potreby doplnený nadväzným zákazom a „manipulovať s otvoreným ohňom” .

Výstražné značky musia byť umiestnené pri vstupoch do priestorov zamestnávateľa, do všetkých priestorov, ktoré nepatria zamestnávateľovi, ale ich