dnes je 1.10.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

VZOR oznámenia o zmene stavebníka

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.40 VZOR oznámenia o zmene stavebníka

JUDr. Martina Kostková

Stiahnuť vzor


Ján Nový, rod. Nový, nar. 01.04.1983, trvale bytom: Biela 123/4567, 000 00 Nováky

Stavebný úrad Nováky

Nová 456

00 Nováky

Vec: Oznámenie o zmene stavebníka

Dolupodpísaný Ján Nový, rod. Nový, nar. 01.04.1983, trvale bytom: Biela 123/4567, 000 00 Nováky týmto oznamujem Stavebnému úradu v Novákoch, že v súvislosti s vydaným

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Stavebný portál.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Tento dokument nie je zatriedený.