dnes je 1.10.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor doplnenia návrhu na začatie územného konania

14.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18 Vzor doplnenia návrhu na začatie územného konania

JUDr. Martina Kostková

Stiahnuť vzor


Doplnenie návrhu na začatie územného konania

Ján Nový, rod. Nový, nar. 11.01.1979, trvale bytom: Nová 123, 000 00 Nováky

Stavebný úrad Nováky

Stará 456

000 00 Nováky

Vec: Oprava a doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Vo veci podaného návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Stavebný portál.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Tento dokument nie je zatriedený.