dnes je 28.9.2021

Input:

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď

19.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.6 Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

V zmysle § 62 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ak je zamestnancovi daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) ZP (zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce), alebo § 63 ods. 1 písm. b) ZP (zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej dva mesiace (ak pracovný pomer zamestnanca k zamestnávateľovi ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov), alebo tri