dnes je 7.8.2022

Input:

Výklad k zákonu 251/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

22.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.98 Výklad k zákonu 251/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 251/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, nadobúda účinnosť 1. augusta 2022.

Legislatívnym zámerom pri schvaľovaní tohto zákona bola potreba zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Táto smernica s účinnosťou od 17. júla 2021 nahradila pôvodnú smernicu 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (transpozícia vykonaná zákonom č. 341/2012 Z.