dnes je 25.7.2024

Input:

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízy

3.4.0202, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.9.11 Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízy

JUDr. Ivan Poruban


Môžeme, a ak áno, za akých podmienok, realizovať výberové konanie, kde sa prihlásilo 28 osôb? Je to považované za hromadnú akciu, ktorá je zakázaná?

Odpoveď:

Od 24. 03. 2020 až do odvolania platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/2731/2020, v ktorom je fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, a právnickým osobám uložený zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

K otázke, čo je možné považovať za hromadné podujatie podáva hlavný hygienik SR nasledovné objasnenie:

„Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné