dnes je 16.4.2024

Input:

Vplyv nočnej práce a nepretržitej prevádzky na výskyt psychických problémov

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Vplyv nočnej práce a nepretržitej prevádzky na výskyt psychických problémov

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Nočná a zmenová práca majú vplyv aj na psychické zvládanie záťaže. Týka sa to najmä ľudí so slabou psychosociálnou podporou a nízkou úrovňou zvládacích mechanizmov. S uvedenými psychickými problémami, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu pracovného života, je možné sa stretnúť napríklad v práci zdravotných sestier .Tie uvádzajú riziko obáv a úzkosti, napätie a stres, nespavosť, depresie, smútok a chronickú únavu. Zdravotné sestry, ktoré si dobrovoľne zvolili prácu na zmeny, vykázali výrazne vyššiu spokojnosť s prácou v porovnaní s tými, ktoré boli nútené pracovať na zmeny. Samotná spokojnosť s prácou priamo vplýva tak na efektívny prínos pre organizáciu, ako aj spokojnosť so spoločenským a osobným životom. Sestry pracujúce v