dnes je 28.3.2023

Input:

Veřejné prostranství z pohledu legislativy

20.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.30 Veřejné prostranství z pohledu legislativy

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Veřejné prostranství je pojem uplatňující se napříč právními oblastmi (objevuje se především v obecním právu, soukromém právu a v právu stavebním). Jeho definice je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle ustanovení § 34 tohoto zákona jsou veřejným prostranstvím náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Základním definičním znakem veřejného prostranství tedy je, že je přístupné každému bez omezení, tedy slouží obecnému užívání. Ústavní soud ve své judikatuře dovodil, že slova „a další prostory přístupné bez omezení”, je nutné vykládat tak, že nejde o jakékoliv prostory, ale že jde o prostranství, mající obdobný