dnes je 22.2.2024

Input:

Územná samospráva obec a BOZP

27.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.3 Územná samospráva obec a BOZP

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

Územná samospráva predstavuje dôležitý aspekt fungovania každej obce, ktorým je právo na samostatné rozhodovanie o svojich záležitostiach. Vo svetle tohto práva zdôrazňujem význam bezpečnosti a ochrany zdravia v obci, pretože vytvára základ pre kvalitný život obyvateľov a celkový rozvoj komunity. V tomto článku sa pozrieme na povinnosti týkajúce sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v rámci samosprávneho celku na Slovensku, ako sú obce.

Pre obec ako zamestnávateľa, jeho štatutárny orgán (ďalej len „starosta obce), vedúcich zamestnancov a zamestnancov vyplýva zákonná povinnosť (Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP) vykonávať opatrenia v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia (ďalej len „BOZP”) a tieto predpisy náležite dodržiavať.

Obci ako zamestnávateľovi teda