dnes je 23.4.2024

Input:

Tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov v roku 2024

26.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov v roku 2024

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Máme otázku ohľadom tlakových skúšok prenosných hasiacich prístrojov.

Podľa vyhlášky č. 508/2009 je tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja VTZ skupiny Bd, a tak tlakovú skúšku vykonáva len revízny technik VTZ tlakových.

Predchádzajúce tlakové skúšky pred rokom 2023 u nás vykonával odborný pracovník tlakových zariadení, ktorý nebol revíznym technikom. Je platné takéto potvrdenie alebo je nutné dať urobiť tlakové skúšky nanovo revíznym technikom?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Vyhláška 718/2002 Z. z. – neplatná

Vyhláška 508/2009 Z. z.

Pohľad autora na problematiku:

Odborný pracovník (§16) je pojem z vyhlášky 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Vyhláška 718/2002 Z. z. bola zrušená nahradzujúcim predpisom, a to