dnes je 1.10.2022

Input:

Studňa a povolenie na jej zriadenie

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.4 Studňa a povolenie na jej zriadenie

JUDr. Martina Jenčová

Vybudovanie studne si žiada stavebné povolenie. Za určitých podmienok. Bez ohľadu na to, či bude studňu využívať fyzická alebo právnická osoba – u týchto subjektov sa líši iba to, na aký orgán sa budú ohľadom povolení obracať.

Studňa ako taká má štatút stavby – vodnej stavby, nakoľko sa prostredníctvom nej odoberajú podzemné vody, preto treba prihliadať nielen na ustanovenia stavebného zákona, ale aj zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení (vodný zákon). Mnohé subjekty práve takýto spôsob využívajú, ak nie sú pripojené na vodovodnú prípojku či z dôvodu cien vody. Povolenie na vybudovanie studne sa vyžaduje hlavne vtedy, ak sa voda zo studne nebude odčerpávať ručne.

Fyzická osoba sa so žiadosťou obracia na obecný úrad (obec, na území ktorej sa má studňa vybudovať), právnická osoba priamo na Obvodný úrad, konkrétne na