Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Stavebný pozemok a daňové priznanie v roku 2018

29.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1 Stavebný pozemok a daňové priznanie v roku 2018

JUDr. Martina Jenčová

Do 31.januára každého roka je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tou je aj pozemok. Daňové priznanie sa podáva vždy, ak osoba nadobudla novú nehnuteľnosť alebo prišlo k zmene nehnuteľnosti (napríklad, z ornej pôdy sa stali zastavané plochy a nádvoria). Pokiaľ došlo k zmene pôdy, podáva sa tzv. čiastkové daňové priznanie.

Ak stavebník vlastník rozostavanú stavbu, teda stavbu, ktorá ešte skolaudovaná nebola, do daňového priznania túto stavbu neuvádza, uvádza tu ale zmeny v jeho pozemku. Napr., kým pred rokom (keď ešte stavať nezačal sa jednalo len o ornú pôdu, dnes môže mať pozemok rozparcelovaný – v dôsledku vyňatia pôdy z pôdneho fondu).

Hoci má stavebník pozemok príslušne rozparcelovaný, napr. na ornú pôdu a zastavané plochy a nádvoria (tieto má ako pozemok pod domom), pre účely daňového priznania sa za stavebný pozemok nepovažujú práve tieto zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú pod rozostavanou stavbou, ale celá parcela, ktorá je vymedzená v stavebnom povolení. Tá sa považuje za stavebný pozemok a z tej sa vyrubuje daň. Daňovník má preto za povinnosť priložiť k daňovému priznaniu tak stavebné povolenie ako aj výpis z listu vlastníctva. Resp., ohľadom týchto príloh je lepšie informovať sa na oddelení daní príslušného obecného úradu.

Pokiaľ stavba nie je skolaudovaná, v daňovom priznaní sa neuvádza. Daňovú povinnosť si

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: