dnes je 25.7.2024

Input:

Stavebné práce - povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP v roku 2024

21.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.2 Stavebné práce – povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Sme spoločnosť, ktorá si zazmluvnila stavebnú spoločnosť na postavenie napr. skladu. Aké povinnosti vo vzťahu k BOZP na stavbe sa vzťahujú na mňa ako objednávateľa stavby?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Pohľad autora na problematiku:

Stavebné práce majú z oblasti BOZP svoje špecifiká a legislatívne podmienky, ktoré sú uvedené najmä v NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. V § 3 ods. 2 uvedeného nariadenia vlády je stavebníkovi daná povinnosť pred zriadením staveniska vypracovať plán BOZP a za určitých podmienok ho predložiť miesto príslušnému inšpektorátu práce. Plán BOZP vychádza zo