dnes je 7.8.2022

Input:

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

2.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Ing. Bohumil Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí předpokládal potřebu upravit řešení příslušných činností prováděcími vyhláškami, které nahradí jím zrušené předpisy: vyhlášku č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, nové vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního byly před koncem roku 2013 schváleny a nabyly účinnosti současně s katastrálním zákonem k 1. lednu 2014.

Obr. č.