dnes je 7.8.2022

Input:

Stavby, které nevyžadují rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu - limity jejich umístění v území

17.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Stavby, které nevyžadují rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu – limity jejich umístění v území

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Stavební zákon upravuje v ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. seznam staveb nevyžadujících územní rozhodnutí ani územní souhlas. Na to navazuje ustanovení § 103 odst. 1 téhož zákona, podle kterého tyto záměry nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Na první pohled by se mohlo zdát, že stavebník může realizovat tyto stavby vždy a za jakýchkoliv okolností, realita je však složitější.

Je třeba mít na paměti, že volný režim pro tyto stavby upravuje stavební zákon v mezích předmětu své regulace, tedy „pouze” pro účely vyloučení z povinnosti získat veřejnoprávní oprávnění pro realizaci stavby dle tohoto zákona. To však nevylučuje, aby na určité