dnes je 19.7.2024

Input:

Druhy územních rozhodnutí

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.17 Druhy územních rozhodnutí

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Územní rozhodnutí je veřejnoprávní akt, jímž jeho adresát získává oprávnění umístit stavbu, zařízení, provést jejich změnu, měnit vliv jejich užívání na území a měnit využití území. Kromě obecné úpravy územního rozhodnutí a procesu vedoucího k jeho získání vymezuje stavební zákon několik konkrétních typů územních rozhodnutí podle druhu záměru, který je jimi umisťován.

Jedná se o rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu.

Rozhodnutí o umístění stavby je základním a nejčastěji vydávaným územním rozhodnutím. Je upraveno v § 79 zákona č. 183/2006 Sb. V § 79 je rovněž upraven výčet záměrů, které územnímu rozhodování nepodléhají a pro svou realizaci tedy nevyžadují žádný akt