dnes je 25.7.2024

Input:

Spolupráca zamestnávateľov

19.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.3 Spolupráca zamestnávateľov

Ing. Lukáš Židík

Vedeli ste, že ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo SZČO plnia úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb písomne dohodnutá? Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.

Dohoda musí obsahovať:

  • povinnosť navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach a preventívnych opatreniach,

  • zabezpečenie opatrení na poskytnutie prvej pomoci,

  • opatrenia na zdolávanie požiarov,

  • opatrenia na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.

Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre ich bezpečnosť.

Ak nejaká organizácia vykonáva montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné