dnes je 21.10.2021

Input:

Skúšobná doba v pracovnej zmluve 2021

8.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.6 Skúšobná doba v pracovnej zmluve 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je štandardnou súčasťou pracovných zmlúv. Skúšobná doba má slúžiť na vzájomné spoznanie sa zmluvných strán, posúdenie schopností nového zamestnanca zamestnávateľom a vytvoriť priestor, aby zamestnanec zvážil, či mu vyhovujú pracovné podmienky. Skúšobná doba nepatrí medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, je stanovená len možnosť ju dohodnúť. Dohoda o skúšobnej dobe môže byť aj nevýhodná, ak zamestnanec musí absolvovať rôzne školenia.

Skúšobná doba je najviac tri mesiace a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobná doba je upravená v § 45 ZP Zákonníka práce. Ide o dobu, nie