Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

14.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.1 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová

Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec ako i zamestnávateľ z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ ako aj zamestnanec tak môže urobiť písomne, avšak nedostatok písomnej formy nemá za následok neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe nemôže dôjsť so spätnou účinnosťou. ZP ustanovuje, že počas trvania prekážok v práci môže zamestnávateľ ale aj zamestnanec skončiť platne pracovný pomer v skúšobnej dobe. Neplatí tu teda žiadny zákaz ako je to napr. pri výpovedi.

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a s dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Týmto ustanovením sa má zabrániť situáciám, aby zamestnávateľ neuvedením dôvodu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa nezbavoval osobitných kategórií zamestnancov, ako sú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy tým, že neuvedie dôvod skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, aj keď skutočným dôvodom je diskriminácia týchto žien. V týchto prípadoch skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa vyžaduje jeho písomná forma pod sankciou neplatnosti. ZP požadované náležité odôvodnenie je potrebné v aplikačnej praxi posudzovať aj z hľadiska možnosti obchádzania zákona a konania v rozpore s dobrými mravmi tak, ako to ustanovuje čl. 2 Základných zásad ZP§ 13 ZP.

Aj v rámci plynutia skúšobnej doby nie je vylúčené skončiť pracovný pomer aj iným spôsobom, napr. dohodou, výpoveďou, ale aj okamžitým skončením pracovného pomeru.

Zamestnanec dohodol so zamestnávateľom v písomnej pracovnej zmluve skúšobnú dobu, avšak nedohodol jej konkrétnu dĺžku. V druhom mesiaci skúšobnej doby zamestnávateľ so zamestnancom skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Zamestnanec tvrdil, že pracovný pomer bol neplatne skončený, lebo v písomnej pracovnej zmluve nebola uvedená dĺžka skúšobnej doby.

Postup zamestnávateľa bol

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: