dnes je 16.4.2024

Input:

Sklad - šírky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálom

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.1 Sklad - šírky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálom

Ing. Lukáš Židík

Sklad sú priestory určené pre skladovanie nejakého materiálu, surovín, výrobkov a tovarov tak, aby boli trvalo uchovávané v nezmenenom stave.

Problematiku požiadaviek na pracovisko týkajúcu sa komunikácií pre chodcov v skladových priestoroch upravuje nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a STN 26 9010 - norma stanovuje šírky a výšky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálom z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výrobných, priemyslových a skladových objektoch.

Šírky ciest a uličiek

Šírky priechodových uličiek

Priechodové uličky slúžia pre občasný pohyb pracovníkov prenášajúcich bremená alebo bez bremien.

  • - jednosmerná, bez prenášania bremien,

Najmenšia šírka musí byť 600 mm.

  • - obojsmerná, bez prenášania