dnes je 16.4.2024

Input:

Sklad - komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru v skladových priestoroch

10.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.4 Sklad - komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru v skladových priestoroch

Ing. Lukáš Židík

Sklad je priestor určený pre skladovanie nejakého materiálu, surovín, výrobkov a tovarov tak, aby boli trvalo uchovávané v nezmenenom stave. Sklady svojím vyhotovením, vybavením a usporiadaním musia zodpovedať druhu skladovaných materiálov. To znamená, že už vo fáze plánovania musíme poznať, aký druh materiálu máme v úmysle skladovať, poprípade vyhotoviť skladovací objekt tak, aby bolo možné jeho zamýšľané používanie zmeniť bez veľkých a drahých zásahov. Samozrejme, sklad ako taký je miesto, kde pracujú a pohybujú sa osoby (zamestnanci, osoby nachádzajúce sa s vedomím zamestnávateľa v jeho priestoroch – napr. šoféri), a preto nesmieme zabúdať ani na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V tomto článku sa budeme konkrétne zaoberať