Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Rozpočítanie energií vo vyúčtovaní nákladov v bytovom dome

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.5 Rozpočítanie energií vo vyúčtovaní nákladov v bytovom dome

Jana Madajová

Rozpočítanie energií je často „prepieraná“ téma u jednotlivých obyvateľov v bytovom dome. To sa týka napríklad elektrickej energie, tam sa veľmi odlišuje v samotnom rozpočítaní aj fakt, či je samostatne meraná energia na výťah (ak sa v bytovom dome nachádza) a samostatne na osvetlenie spoločných priestorov, vonkajšieho osvetlenia, prípadne osvetlenia v garážových priestoroch.

Zákon 182/1993 v znení neskorších predpisov uvádza, že pri rozpočítaní nákladov za služby (energie) je potrebné zohľadniť mieru využitia. Otázka však znie: čo v prípade elektrickej energie znamená miera využitia?

Všeobecne sa náklad na elektrickú energiu rozpočítava podľa počtu osôb. V našej správe sú bytové domy, pri  ktorých sa táto položka rozpočítava podľa spoluvlastníckeho podielu, prípadne rovnakým pomerom na bytovú jednotku.


Náklad na elektrickú energiu je v roku 2014 2587,63 €, v bytovom dome je v spomínanom roku 680 osobomesiacov. Keď vezmeme do úvahy, že je tam 120 bytov (priemerne býva v byte 5 osôb), tak náklad na 1 osobu a rok (osobomesiac) vyjde 3,805338 €. Ak počítame, že v byte býva priemerne 5 osôb, potom náklad na 1 byt vyjde 19,02669 (zaokr. 19,027 €).

Ak by sme však zobrali pri rovnakom náklade a rovnakom počte bytov rozpočítanie podľa počtu bytov, náklad na 1 byt by vyšiel 21,56358 (zaokr. 21,56 €).

V každom prípade, ak by sa vlastníci v bytovom dome chceli dohodnúť na zmene spôsobu rozpočítania, ktoré je dohodnuté v Zmluve o výkone správy, prípadne pri SVB v Mandátnej zmluve, je potrebná na túto zmenu nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. Čo si v mnohých prípadoch vlastníci neuvedomujú. Keď ich na túto zákonnú skutočnosť upozorní správca, nie vždy sa to stretne s pochopením.

Keď by sme sa pozreli na rozpočítanie nákladov na teplo, teda ústredné kúrenie a ohrev teplej vody, tam sa vo väčšine prípadov postupuje v zmysle vyhlášky 630/2005 a násl. 358/2009, ktorá upravuje pravidlá rozpočítania.

Ústredné kúrenie:

V prípade, že sú v bytovom dome namontované merače tepla – určené meradlá (pomerové rozdeľovače), vyhláška hovorí o rozpočítaní nákladov (variabilných a fixných) na spotrebnú a základnú zložku. Vyhláška odporúča základnú zložku vo výške 60% podľa podlahovej plochy a spotrebnú vo výške 40% podľa nameraných hodnôt na meračoch tepla.

Samozrejme, takýto spôsob rozpočítania nevyhovuje užívateľom, ktorí majú (z hľadiska vykurovania) priaznivú polohu bytu, a teda nepotrebujú toľko tepla.

Vo veľa prípadoch sa náklady na vykurovanie rozpočítavajú pomerom 30/70, prípadne 40/60, čo zase nevyhovuje užívateľom, ktorí majú nepriaznivú polohu bytu. Vyhláška rovnako v prílohe 2

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: