dnes je 18.4.2024

Input:

Riziká nočnej práce a práce na zmeny v roku 2022

26.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1 Články

Ing. Nadežda Fuksová

2022.08.1.1 Riziká nočnej práce a práce na zmeny v roku 2022

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Nočná práca je v rozpore s prirodzeným biologickým rytmom organizmu. Plná adaptácia na ňu nie je možná a každá adaptácia je zároveň záťažovým faktorom. Práca na zmeny prináša celý rad problémov, pretože od človeka pracujúceho v takomto režime vyžaduje aj mnohé zmeny v spôsobe života. Pri rešpektovaní skutočnosti, že ľudský organizmus je na zmenovú prácu len čiastočne prispôsobený, treba ju organizovať tak, aby sa zabezpečili požiadavky ekonomického využívania výrobných kapacít a zároveň aj požiadavky orientované na zachovanie práceschopnosti a plnohodnotného života ľudí.

Práca na zmeny môže rozhodiť vnútorné hodiny človeka a tým ovplyvniť aj výkon a jeho kvalitu. Napríklad vo večerných hodinách telo človeka uvoľňuje primárne melatonín,