// Rekreácie zamestnancov z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021 a 2022 | Stavebný portál
dnes je 2.12.2021

Input:

Rekreácie zamestnancov z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021 a 2022

7.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.1 Rekreácie zamestnancov z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021 a 2022

Ing. Viera Mezeiová

Od roku 2019 zamestnávatelia poskytujú zamestnancom v súlade s § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (ZP) príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 € za kalendárny rok (ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, suma 275,00 € sa kráti v pomernej výške zodpovedajúcej kratšiemu pracovnému času). Ide o zamestnancov, ktorých pracovný pomer ku dňu podania žiadosti trvá pre tohto zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov.


Upozornenie: Pri poskytovaní tejto výhody je dôležitá skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorého pracovný pomer ku dňu podania žiadosti trvá pre tohto zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov. To znamená, že príspevok