Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Rekondičné pobyty

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.9.2 Rekondičné pobyty

Ing. Viera Mezeiová

Podmienky poskytovania rekondičných pobytov upravuje § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zn.n.p., podľa ktorého je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania zamestnávateľ povinný zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie. (Ak je však pracovník vystavený faktoru spôsobujúcemu vznik profesionálnej kožnej alergie, biologickému faktoru, elektromagnetickému žiareniu, ultrafialovému žiareniu, infračervenému žiareniu, laseru, podmienka účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia nie je splnená.)

Rekondičný pobyt (alebo rehabilitáciu) v súvislosti s prácou teda navrhuje zamestnávateľ v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby a po dohode so zástupcami zamestnancov, pričom vypracúva aj menný zoznam zamestnancov, vykonávajúcich dotknuté vybrané povolania. Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej sedem dní.

Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie počas najmenej 5 rokov a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej 4 rokov. (Zamestnávateľ môže zabezpečiť na odporúčanie lekára pracovnej zdravotnej služby, rekondičný pobyt aj zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, ak rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: