dnes je 25.7.2021

Input:

Príklad vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty v roku 2021

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.06.1.2 Príklad vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty v roku 2021

Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk

Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu má nárok na cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. Jednotlivé zložky preukázateľných cestovných náhrad závisia od samotnej dĺžky pracovnej cesty, spôsobu dopravy a ubytovania, ako aj iných potrebných vedľajších výdavkoch.

V prípade zahraničnej pracovnej cesty je zamestnávateľ povinný poskytnúť preddavok vo výške očakávaných výdavkov. Najčastejšie sa tento preddavok poskytuje buď v hotovosti alebo na bankový účet. V prípade pracovnej cesty napr. do Českej republiky (krajiny mimo eurozóny) môže byť poskytnutý za jedno v cudzej mene, teda v mene CZK alebo po dohode so zamestnancom aj v mene EUR, prípadne len časť preddavku. Následne pri vyúčtovaní náhrad sa pri prepočte sumy stravného ustanoveného v eurách na cudziu menu a naopak použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala.

Zamestnanec má za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty nárok na stravné. Výška stravného závisí od základnej sadzby stravného a času trvania pracovnej cesty v zahraničí, pričom jej trvanie je rozdelené do troch časových pásiem:

  • do 6 hodín vrátane: stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,

  • nad 6 hodín až 12 hodín: stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,

  • nad 12 hodín: stravné v sume základnej sadzby stravného.

V prípade, že má zamestnanec preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie, stravné sa kráti nasledovne:

  • o 25 %, ak má zamestnanec zabezpečené bezplatné raňajky,

  • o 40 %, ak má zamestnanec zabezpečený bezplatný obed,

  • o 35 %, ak má zamestnanec zabezpečenú bezplatnú večeru.

Príklad vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty v Českej republike

Zamestnanec bol vyslaný na pracovnú cestu do Prahy od 8. do 12. marca 2021. V pondelok 8. marca prekročil hranicu ráno o 6:00, v piatok sa vracia po raňajkách a prekročí hranicu so SR o 11:00. Ubytovanie má zabezpečené v hoteli s raňajkami za 1 500 CZK na noc (6 000 CZK za 4 noci). V stredu mal zabezpečený aj bezplatný obed. Na pracovnú cestu využil súkromné motorové vozidlo, pričom celkovo najazdil 700 km (spotreba 6l/100 km, cena PHL 1,20 €/l). Parkovné zaplatil celkom 500,00 CZK. Zamestnávateľ poskytuje vreckové vo výške 40 % zo stravného. Dohodli sa na vyúčtovaní náhrad v mene EUR (Kurz zo dňa: 1. 3. 2021 je EUR 1,00 = 26,087 CZK).

Vyúčtovanie tejto pracovnej cesty bude nasledovné:

  • stravné + vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste v CZK

Dátum  Základné stravné  Stravné  Krátenie  Stravné za deň  Vreckové 40 %  
8. 3. 2021  600  600  0  600  240  
9. 3. 2021  600  600  -150  450  240  
10. 3. 2021  600  600  -390  210  240  
11. 3. 2021  600  600  -150  450  240  
12. 3. 2021  600  300  -150  150  120