dnes je 21.10.2021

Input:

Preventívna kontrola pracovísk

10.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.2.1 Preventívna kontrola pracovísk

Mgr. Jozef Rajzinger; Ing. Jozef Mikula, PhD.


Je právnická osoba, ktorá má zamestnancov zaradených len do I. a II. kategórie prác, povinná vykonávať ročnú preventívnu kontrolu (previerku) pracovísk v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou? Naša spoločnosť má podpísanú zmluvu s PZS a vykonáva ostatné povinnosti s tým spojené.

Odpoveď:

Pre oblasť ochrany práce určuje zákonník práce povinnosti zamestnávateľa. V súlade s ustanovením § 147 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. – Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých